Podmínky zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vás informujeme o zásadách zpracování osobních údajů, které poskytujete prostřednictvím vyplnění a odeslání našich formulářů.

Sběr a účel zpracování údajů

Při vyplňování formuláře na naší webové stránce poskytujete následující osobní údaje:

  • Název firmy
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Informace o servisní smlouvě (pokud jsou poskytnuty)
  • Jméno osoby zakládající požadavek
  • Požadované datum a čas zahájení a ukončení služby
  • Případné přílohy a doplňující zpráva

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem splnění vašeho požadavku a komunikace ohledně poskytovaných služeb.

Zabezpečení a ochrana údajů

Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo jiným zneužitím.

Sdílení údajů s třetími stranami

Vaše údaje nebudou bez vašeho souhlasu sdíleny s třetími stranami, s výjimkou situací vyžadovaných zákonem nebo nezbytných pro plnění našich služeb.

Vaše práva

Máte právo kdykoliv požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, aktualizaci nebo vymazání. Také máte právo požadovat omezení zpracování vašich údajů nebo vznést proti zpracování námitku.

Změny podmínek

Tyto podmínky zpracování osobních údajů mohou být kdykoliv aktualizovány. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat na této webové stránce.

Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami zpracování osobních údajů a že s nimi souhlasíte.

Datum poslední aktualizace: 26.02.2024